ÁO FORM SUÔNG, ÁP DỤNG CHO CẢ NAM VÀ NỮ

Size Chiều Cao (Cm) Cân Nặng (Kg) (A) Ngang Vai  (B) Ngang Cổ (C) Hạ Cổ  (D) Dài Tay  (E) Cửa Tay (F) Ngang Ngực  (G) Lai  (H) Dài Áo
XS 150-155 45-50 39 15  9.5 15.5 13.5  45  45  62
S 156-160 51-55  40  16  10  16.5  14.5  46  46  64
M 161-165 56-60 41 17  10  17.5  15.5  47  47  66
166-170