QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG MẪU MỚI ( FOB )

 1. Tiếp nhận đơn hàng:

Nhận thông tin chi tiết đơn hàng từ khách hàng:

Thông tin, địa chỉ của khách hàng.

Chi tiết mẫu mã, sản phẩm bao gồm thiết kế sản phẩm, chi tiết in, thêu, welding, … nếu có.

Chi tiết số lượng màu, cỡ của đơn hàng.

Chi tiết chất lượng, màu sắc nguyên phụ liệu dựa theo yêu cầu của khách hàng.

Kiểm tra và thống nhất quy cách đóng gói, giao hàng với khách hàng.

Thông tin về ngày xuất hàng.

 1. Duyệt nguyên phụ liệu:

Dựa trên yêu cầu về chất liệu, màu sắc, chi tiết nguyên phụ liệu từ khách hàng, công ty sẽ tìm nguồn cung cấp, tính toán định mức phụ liệu và kiểm tra giá cả dựa trên số lượng đơn hàng của khách để đi đến thống nhất đặt hàng.

 1. Phát triển mẫu:

Phát triển và may mẫu dựa trên tài liệu, yêu cầu mẫu mã từ khách hàng. Đảm bảo chất lượng, thiết kế của khách hàng. Sau khi kết thúc, công ty sẽ gửi mẫu cho khách hàng duyệt hoặc họp trực tiếp để đi đến thống nhất về quy cách, chất lượng sản phẩm.

 1. Tính giá thành sản phẩm:

Dựa trên mẫu cuối cùng, giá nguyên phụ liệu, số lượng đơn hàng và tùy thuộc theo thời gian giao hàng (đối với những đơn hàng gấp), công ty sẽ tính toán và gửi cho khách hàng đơn giá sản phẩm và đi đến ký kết hợp đồng nếu 2 bên cảm thấy phù hợp.

 1. Quy trình sản xuất:

  • Đặt nguyên phụ liệu:

 • Tính toán chi tiết thực tế định mức từng nguyên phụ liệu cho cả đơn hàng
 • Làm và ký kết hợp đồng thống nhất quy cách, chất lượng nguyên phụ liệu; phương thức giao hàng với nhà cung cấp cũng như thời gian giao hàng và các điều kiện, trách nhiệm đi kèm.
  • Sắp xếp kế hoạch sản xuất:

 • Dựa trên ngày nguyên phụ liệu đầy đủ, làm kế hoạch sản xuất như ngày cắt, ngày in thêu, ngày vảo chuyền cho đơn hàng.
 • Tính năng suất để đáp ứng kịp thời lịch giao hàng.
  • Theo dõi và kiểm soát chất lượng đơn hàng:

 • Theo sát thời gian sản xuất để kiểm soát chất lượng hàng hóa từ đầu đến khi kết thúc đơn hàng.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
  • Giao hàng:

 • Kiểm soát quy cách đóng túi, đóng thùng sau khi kết thúc đơn hàng theo quy cách của khách hàng.
 • Kiểm soát số lượng hàng xuất và thông báo cho khách hàng nếu có vấn đề xảy ra.
 1. Kết thúc hợp đồng:

Làm thanh lý chấm dứt hợp đồng và làm thanh toán sau khi bàn giao toàn bộ thành phẩm cho khách hàng.

 

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG ĐỐI VỚI ĐƠN HÀNG GIA CÔNG ( CM ORDER)

 1. Tiếp nhận đơn hàng:

Nhận thông tin chi tiết đơn hàng từ khách hàng:

 • Thông tin, địa chỉ của khách hàng.
 • Chi tiết mẫu mã, sản phẩm bao gồm thiết kế sản phẩm, chi tiết in, thêu, welding, … nếu khách hàng yêu cầu làm tại công ty (nếu có).
 • Chi tiết số lượng màu, cỡ của đơn hàng.
 • Kiểm tra và thống nhất về việc bàn giao nguyên phụ liệu cho đơn hàng.
 • Thống nhất về việc đóng gói (nếu có), giao hàng với khách hàng.
 • Thông tin về ngày xuất hàng.
 1. Nguyên phụ liệu:

Đối với đơn hàng CM, nguyên phụ liệu sẽ do khách hàng cung cấp. Công ty chỉ nhận bàn giao theo số lượng đã tính toán từ phía khách hàng. Dựa trên định mức thực tế, công ty sẽ gửi phản hồi nếu nguyên phụ liệu khách hàng giao không đủ đế cân đối số lượng cuối cùng của đơn hàng.

 1. Phát triển mẫu:

Phát triển và may mẫu dựa trên tài liệu và mẫu thực tế từ khách hàng. Đảm bảo chất lượng, thiết kế của khách hàng. Sau khi kết thúc, công ty sẽ gửi mẫu cho khách hàng duyệt hoặc họp trực tiếp để đi đến thống nhất về quy cách, chất lượng sản phẩm.

 1. Tính giá thành sản phẩm:

Dựa trên mẫu cuối cùng, số lượng đơn hàng và tùy thuộc theo thời gian giao hàng (đối với những đơn hàng gấp), công ty sẽ tính toán và gửi cho khách hàng đơn giá sản phẩm và đi đến ký kết hợp đồng nếu 2 bên cảm thấy phù hợp.

 1. Quy trình sản xuất:

  • Nguyên phụ liệu:
 • Yêu cầu khách hàng gửi phụ liệu đúng thời hạn dựa trên kế hoạch xuất của khách hàng.
  • Sắp xếp kế hoạch sản xuất:
 • Dựa trên ngày nguyên phụ liệu đầy đủ, làm kế hoạch sản xuất như ngày cắt, ngày in thêu, ngày vảo chuyền cho đơn hàng.
 • Tính năng suất để đáp ứng kịp thời lịch giao hàng.
  • Theo dõi và kiểm soát chất lượng đơn hàng:
 • Theo sát thời gian sản xuất để kiểm soát chất lượng hàng hóa từ đầu đến khi kết thúc đơn hàng.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
  • Giao hàng:
 • Kiểm soát quy cách đóng túi, đóng thùng sau khi kết thúc đơn hàng theo quy cách của khách hàng (nếu có).
 • Kiểm soát số lượng hàng xuất và thông báo cho khách hàng nếu có vấn đề xảy ra.
 1. Kết thúc hợp đồng:

Làm thanh lý chấm dứt hợp đồng và làm thanh toán sau khi bàn giao toàn bộ thành phẩm cho khách hàng.